شناسه خدمت  عنوان خدمت  شرح زیرخدمت  گردش کار خدمت

لینک سامانه خدمت  

  17022265100

امانت کتاب به اعضاء 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دریافت

شرح زیر خدمت

 دریافت گردش کار

 

 
17022265101

امداد فرهنگی

(اعزام کاروان مربیان سیار کانون به مناطق آسیب‌دیده و کم برخوردار)

 دریافت

شرح زیر خدمت

 دریافت گردش کار

 
17022265102

آموزش غیرمستقیم فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی  در مراکز فرهنگی و هنری کانون

دریافت

شرح زیر خدمت

دریافت گردش کار

 

 

 

 

 

برگزاری نمایشگاه و جشنواره حوزه کودک و نوجوان

شناسه خدمت  عنوان خدمت  شرح زیرخدمت  گردش کار خدمت

لینک سامانه خدمت 

17062266100 برگزاری مراسم هفته کودک  دریافت

شرح زیر خدمت

 دریافت گردش کار

 
17062266103 برگزاری جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

 دریافت

شرح زیر خدمت

دریافت گردش کار

 

17062266104

برگزاری مهرواره ادبی آفرینش (شعر و داستان)  کودک و نوجوان

 دریافت

شرح زیر خدمت

دریافت گردش کار

17062266106

برگزاری مهرواره هنرهای تجسمی آفرینش 

کودک و نوجوان

 دریافت

شرح زیر خدمت

دریافت گردش کار


 

 

 

ارائه خدمات آموزش زبان های خارجی

شناسه خدمت  عنوان خدمت  شرح زیر خدمت  گردش کار خدمت

لینک سامانه خدمت  

18052271100 برگزاری دوره‌های آموزش زبان‌های خارجی

 

دریافت شرح زیرخدمت

 

 دریافت گردش کار

 

 

 

 

ارائه خدمات تولید و ارائه سرگرمی‌های سازنده برای کودکان و نوجوانان

 

شناسه خدمت 

عنوان خدمت 

شرح زیر خدمت 

گردش کار خدمت

لینکسامانه خدمت 

 

17062270000

 

 

تولید و ارائه سرگرمی‌های سازنده برای کودکان و نوجوانان

 

دریافت شرح خدمت

 

دریافت گردش کار

 

 

 

ارائه خدمات تولید و انتشار کتاب برای کودکان و نوجوانان

 

شناسه خدمت 

عنوان خدمت 

شرح زیر خدمت 

گردش کار خدمت

لینک سامانه خدمت  

 

17022267000

 

تولید و انتشار کتاب برای کودکان و نوجوانان

 

دریافت شرح خدمت

 

 دریافت گردش کار

 

 

 

 

 

 

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت