حتما میان اطرافیان و آشنایانت انسان های شجاع و ایثارگر را دیده ای یکی از این شخصیت ها را معرفی کن
معرفی سرزمین :چه منابع مهم طبیعی ،کشاورزی و زیرزمینی در منطقه محل زندگی ات وجود دارد آن ها را نقاشی کن
ادامه این داستان را با قلم زیبای خود بنویس:چند گنجشک روی شاخه ی درختی تنومند زندگی می کردندآن ها زندگی خیلی خوبی داشتند و با هم شاد بودند.یک روز تندبادی وزید و درخت مهربان آنها را خم کرد گنجشکها خواستندفرار کنند اما گنجشک دانا فریاد زد،چکار میکنید؟اینجا خانه ماست باید فکر کنیم چطور می شودخانه خود را نجات دهیم. گنجشکها جمع شدند فکر کردند و فکر کردند ناگهان گنجشک دم سیاه گفت ....
ما در این سالها شاهدجهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفت های شگفتی در ایران اسلامی بودیم.عکسی از این افتخارات بگیر

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت